1

Solartime – Cenniki usług niegwarancyjnych obowiązujący od 01.07.2022

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością bezzasadnych wezwań serwisowych wpływających do SOLARTIME SA dotyczących instalacji kolektorów słonecznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród Użytkowników Państwa instalacji cenników usług serwisowych obowiązujący od 01.07.2022 roku.

Jednocześnie przypominamy, wizyty serwisantów realizowane w godzinach pracy Wykonawcy t j. poniedziałek- piątek w godz. 8-16. W przypadku wizyty serwisanta i nie udostępnieniu instalacji przez użytkownika (brak mieszkańców w domu) po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty serwisowej informujemy, iż kolejna wizyta będzie odpłatna .

Podkreślamy również, że intencją naszego działania jest przypomnienie, że przestrzeganie instrukcji obsługi oraz prawidłowa eksploatacja instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, z którą bardzo często połączona jest instalacja kolektorów słonecznych, oraz instalacji elektrycznej, jest obowiązkiem Użytkownika i zarówno Państwo jako Zamawiający i SOLARTIME S.A. jako Wykonawca nie możemy ponosić konsekwencji niewłaściwego eksploatowania i użytkowania instalacji kolektorów słonecznych, które skutkują awariami, a często trwałymi uszkodzeniami.

Pozycje ujęte w przedmiotowym dokumencie opisują usługi, które wykraczają poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej firmy SOLARTIME S.A., w związku z tym będą realizowane odpłatnie.