SEZON GRZEWCZY – Jak się przygotować?

Sezon grzewczy każdego roku związany jest ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych

Pożary te stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że często pojawiają się w porze nocnej

Jak więc przygotować się do sezonu grzewczego?

  • przy ogrzewaniu gazem – odpowiednie przeczyszczenie kominów i rur wentylacyjnych, przy ogrzewaniu węglem – wyczyszczenie komina i pieca
  • przygotowanie do sezonu grzewczego to również często wymiana rusztów, dodatkowa izolacja pieca, a także odpowiednie uszczelnienie kotła.

UWAGA ‼️ Należy pamiętać również o przeglądzie kominiarskim, który zgodnie z art. 62 ustawy prawo budowlane należy przeprowadzać, co najmniej raz do roku.

Za brak przeglądu kominiarskiego można otrzymać MANDAT od powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w wysokości do 500 zł. Warto również wspomnieć o konsekwencjach związanych z ubezpieczeniem nieruchomości! Brak dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu kominiarskiego w terminie, może skutkować odrzuceniem przez ubezpieczyciela wniosku o wypłatę odszkodowania np. z tytułu pożaru.