PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE / INWENTARYZACJA BUDYNKÓW

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE / INWENTARYZACJA BUDYNKÓW

W związku z pojawiającymi się pytaniami o przeglądy kominiarskie, wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą Prawo Budowlane przeglądy są obowiązkowe i należy je wykonywać przynajmniej RAZ W ROKU.

Zmieniła się tylko forma protokołu, od 18 września 2023 są one wypełniane elektronicznie w systemie CEEB przez kominiarza (tzw. E-protokół).

E-protokół kominiarski jest jedynym ważnym dokumentem, potwierdzającym wykonanie przeglądu przewodów kominowych, o którym mowa w ustawie prawo budowlane. Wersja papierowa przeglądu kominiarskiego straciła już moc prawną i nie będzie uwzględniana przy ewentualnym ubezpieczeniu domu.

Kolejna kwestia to inwentaryzacja budynków. Inwentaryzacja budynku jest DOBROWOLNA. Polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Dzięki niej można zyskać uproszczoną analizę efektywności energetycznej, która pozwala ocenić stan budynku i może pomóc lepiej zarządzać kosztami ogrzewania.

Inwentaryzację można:

  • wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny – instrukcja krok po kroku na załączonej ulotce
  • zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku” – USŁUGA DARMOWA
  • wykonać ją dodatkowo w trakcie przeglądu przewodów kominowych – USŁUGA PŁATNA

Więcej na ten temat tutaj: https://zone.gunb.gov.pl/pl/inwentaryzacja-parametrow-technicznych-budynku-co-jest-na-czym-polega-i-jakie-niesie-korzysci?fbclid=IwAR1nks7KcK2guJfvc5ZXx28iCN_DirwTp5pnGlGn9IvauoFg6UCQbtCjmCY