1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hyżne

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że 25 maja 2022 r. o godzinie 9:00, na sali obrad Urzędu Gminy Hyżne odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2021 rok.
  4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium za 2021 rok.
  5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Majchrowska