1

Posiedzenie Komisji ds. społeczno-gospodarczych Rady Gminy Hyżne

Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych Rady Gminy Hyżne zawiadamia o posiedzeniu komisji, która odbędzie się 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Porządek obrad:

  1. Prezentacja logo Gminy Hyżne.
  2. Sprawa wykupu części działki nr 248 w m. Dylągówka pod budowę drogi dojazdowej.
  3. Sprawa zakupu działki nr 2189 w m. Dylągówka pod teren inwestycyjny.
  4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Edward Kołodziej