1

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Hyżne do 2030 roku