1

LIII sesja Rady Gminy Hyżne

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne informuje, że LIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

 

Program sesji:

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2023-2035.
 7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 10. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku: https://portal.posiedzenia.pl/HYZNE

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne