DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

POZYSKALIŚMY DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Gmina Hyżne otrzyma wsparcie finansowe w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 110 000 ZŁ

Dzięki tym środkom finansowym możliwa będzie modernizacja aż dwóch dróg gminnych, które bez wątpienia wymagają znacznej poprawy

  • droga w obrębie Wólka Hyżneńska na dz. o nr ewid. 123;
  • droga w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 250.

Ostateczna wartość inwestycji zostanie określona po wyłonieniu Wykonawcy, a zadanie będzie współfinansowane ze środków Gminy Hyżne.

Obecnie rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej realizację planowanych inwestycji.