DOFINANSOWANIE STERYLIZACJI I KASTRACJI PSÓW I KOTÓW NA TERENIE GMINY HYŻNE W 2022 ROKU

W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji suki lub kotki lub kastracji psa lub kota. Jest to zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne.

Akcja odbywa się na podstawie §8 ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2022 roku” przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/315/22 Rady Gminy Hyżne w dniu 25 marca 2022 r.

Gmina Hyżne dofinansowuje zabieg sterylizacji i kastracji w wysokości 50 % kosztów. Zabiegi wykonywane będą w terminie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Zabiegi wykonywane będą przez:

  • lek. wet. Roberta Sączawę w gabinecie weterynaryjnym w Tyczynie,
    tel. 503-025-991;
  • lek. wet. Mariana Ducha w gabinecie weterynaryjnym w Harcie,
    tel. 501-767-779.

Warunkiem dokonania zabiegu sterylizacji/kastracji kota lub psa jest konieczność umówienia się na zabieg w jednym z w/w gabinetów oraz wypełnienie stosownego wniosku o przyznanie dofinansowania w miejscu wykonywania zabiegu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Hyżne pod nr telefonu (17) 230 45 74.

UWAGA! WSZELKIE FORMALNOŚCI ZAŁATWIA SIĘ BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU W GABINECIE WETERYNARYJNYM.