1

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

3000 zł otrzyma każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje węgiel jako główne źródło ogrzewania. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków https://ceeb.gov.pl/

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 30 LISTOPADA 2022 ROKU:

  • w Urzędzie Gminy Hyżne, pokój nr 14 i 17 na III piętrze
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /h3rwf5i37b/SkrytkaESP

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na naszej stronie internetowej https://hyzne.pl/wp-content/uploads/2022/08/Wniosek.pdf

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem 17 23 045 71, 17 23 045 74.