1

Zostało tylko 7 dni na złożenie deklaracji źródeł ciepła !

Pozostał tylko tydzień na złożenie deklaracji CEEB przez obywateli i zarządców, który – zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – do 30 czerwca 2022 r. mają obowiązek zadeklarować źródło ogrzewania swojego budynku.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. W tym celu należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> złóż deklarację

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej w Urzędzie Gminy Hyżne. Formularze deklaracji można pobrać tutaj:

Formularz A

Formularz B

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Hyżne.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Więcej na temat CEEB można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)