1

Kontakt


Urząd Gminy Hyżne


36-024 Hyżne 103

tel.: 17 23 045 60

fax: 17 229 50 01

NIP: 813-26-41-102

e-mail: gmina@hyzne.pl
  

Konto bankowe: 

BS Błażowa O/Hyżne 

17 9158 1011 2002 2000 0013 0001Adres skrytki:  /h3rwf5i37b/SkrytkaESP
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530


Dział Telefon

Sekretariat 
Stanisława Trzyna

17 23 045 60
Z-ca Wójta 
Joanna Janina Błońska
17 23 045 83 
17 22 95 005
Sekretarz 
Krzysztof Wiśniewski
17 23 045 62
Budownictwo 
Sabina Krzywonos
17 23 045 63
Informatyk 
Tomasz Staszczak
17 23 045 63
Geodezja
Aneta Rybka
17 23 045 64
Inwestycje 
Wioleta Czapla
17 23 045 65
Drogi, Inwestycje i Remonty 
Beata Olbrycht
17 23 045 66
Inwestycje i Remonty 
Tomasz Trzyna
17 23 045 66
Obsługa Rady, Działalność gosp.
Magdalena Buda
17 23 045 67
Skarbnik 
Maria Walas
17 23 045 69
Administracja 
Roman Dziopak
17 23 045 71
Archiwum, OC, ZK, OSP 
Zbigniew Urbański
17 23 045 71
Księgowość budżetowa
Lucyna Trzyna
17 23 045 72
USC, Ewidencja ludności, Dowody osobiste, Kasa 
Ewelina Mazur
17 23 045 73
Ochrona Środowiska 
Renata Filip
17 23 045 74
Gospodarka odpadami
Edyta Bialic
17 23 045 74
Podatki 
Dorota Pecka, Grażyna Pałac
17 23 045 75
Księgowość 
Jolanta Mołoń, Kinga Osypka
17 23 045 76
Oświata - GZEAS 17 23 045 77
Zamówienia publiczne i środki pozabudżetowe 
Joanna Groszek
17 23 045 80