Moja sprawa w Urzędzie



Aby ułatwić Petentom załatwianie spraw w Urzędzie oddajemy do Państwa dyspozycji opisane procedury załatwiania spraw urzędowych, które leżą w kompetencji Urzędu Gminy Hyżne.

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych


Deklaracje od osób prawnych