Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin


Spójrz prawdzie w oczy! Reaguj!

Nie musisz sam/sama dźwigać swoich trudności! 

Zgłoś się do naszego Punktu!!!

Pozwól sobie pomóc! 

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, substancjami psychoaktywnymi i nie wiesz co zrobić?

Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu ?Poszukaj bezpłatnej pomocy w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym

Dyżury pracy terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w 2019 roku:

 • 25.03.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 15.04.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 27.05.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 24.06.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 26.08.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 23.09.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 28.10.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 25.11.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00
 • 16.12.2019 r. – w godzinach 8.00-11.00 

Urząd Gminy Hyżne piętro III, pokój nr 11

Dyżur pełni terapeuta ds. uzależnień Pani Sabina Domalska.Zakres oferowanej pomocy:

 • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (osoby bliskie, rodzina),
 • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.

 

PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ, POMÓŻ SOBIE LUB INNYM!

WIZYTA JEST BEZPŁATNA

 

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.