1

Skład komisji


  • Krzysztof Wiśniewski - Przewodniczący komisji
  • Maria Dziura - Wiceprzewodniczący komisji
  • Magdalena Buda - Sekretarz komisji 
  • Ewa Gajda - Członek komisji            
  • Adam Flis - Członek komisji
  • Elżbieta Kielar - Członek komisji
  • Kazimiera Sieńko - Członek komisji
  • Józef Sochacki - Członek komisji

Zarządzenie Nr 168/16 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem