Gmina


Urząd Gminy Hyżne
Hyżne 103, 36-024 Hyżne
tel.: 17 23 045 60
fax: 17 23 045 82 
e-mail: gmina@hyzne.pl
NIP: 813-26-41-102

Wójt Gminy Hyżne
Bartłomiej Kuchta
tel. 17 23 045 60
e-mail : b.kuchta@hyzne.pl

Sekretarz Gminy
Dionizy Beda
tel. 17 23 045 62
e-mail : sekretarz@hyzne.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Bogusław Kotarba
e-mail: boguslaw.kotarba@hyzne.pl 
Dyżury w UG Hyżne, pokój nr 10
Czwartek 8:30 - 10:00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Jacek Baran

Radni

 • Baran Jacek
 • Bator Jan
 • Bator Stanisław
 • Jaworski Henryk
 • Kołodziej Edward
 • Kotarba Bogusław
 • Kruła Iwona
 • Leśniak Dionizy
 • Majchrowska Anna
 • Mazurkiewicz Alicja
 • Pelc Jan
 • Piękoś Karol
 • Stanowski Łukasz
 • Ślemp Leszek
 • Ziarno Jarosław