Ochotnicza Straż Pożarna


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GMINY HYŻNE

SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO OSP w HYŻNEM 

 • Prezes - Marek Szczoczarz
 • Wiceprezes - Tadeusz Baran
 • Wiceprezes - Sławomir Smoliński
 • Komendant - Jan Krowiak
 • Sekretarz - Robert Łosicki

SKŁAD ZARZĄDU OSP w DYLĄGÓWCE

 • Prezes - Tadeusz Baran
 • Wiceprezes – Krzysztof Chohura
 • Naczelnik - Kamil Ślemp

SKŁAD ZARZĄDU OSP w HYŻNEM

 • Prezes - Marek Szczoczarz
 • Wiceprezes – Bogdan Kornaga
 • Naczelnik - Antoni Janik

SKŁAD ZARZĄDU OSP w WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

 • Prezes - Jan Krowiak
 • Wiceprezes – Łukasz Pleśniak
 • Naczelnik - Sławomir Marszałek
 • Z-ca Naczelnika – Sławomir Krowiak

SKŁAD ZARZĄDU OSP w SZKLARACH

 • Prezes - Stanisław Słupek
 • Naczelnik - Paweł Trybucki
 • Z-ca Naczelnika – Jan Mierzwa

SKŁAD ZARZĄDU OSP w NIEBOROWIE

 • Prezes - Paweł Jamioł
 • Wiceprezes – Arkadiusz Dolisz
 • Naczelnik - Jan Kawalec

SKŁAD ZARZĄDU OSP w GRZEGORZÓWCE

 • Prezes - Damian Łoza
 • Naczelnik - Kamil Baran

SKŁAD ZARZĄDU OSP w BRZEZÓWCE

 • Prezes - Robert Łosicki
 • Wiceprezes – Mariusz Żurek
 • Naczelnik - Robert Sztycharz

SKŁAD ZARZĄDU JOT OSP  BRZEZÓWKA II

 • Prezes - Sławomir Jamioł
 • Naczelnik - Marian Bomba