ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


 

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

 

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację o posiadanym źródle ciepła i spalania paliw w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym.

 

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić nalezy posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny. Aby złożyć deklarację elektronicznie wejdź na stronę http://zone.gunb.gov.pl/

 

Deklarację można również złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Hyżne - III piętro, pokój nr 17. W tym celu pobierz deklarację https://www.gunb.gov.pl/.../deklaracja-a-03.11.2021.pdf... wypełnij ją i przynieś lub wyślij pocztą do Urzędu.

 

Prosimy o dokładne wypełnianie deklaracji!

 

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!