WAŻNE!!! - WPŁATY ZA ŚMIECI


 

WAŻNE!!! WPŁATY ZA ŚMIECI

UWAGA!

Zaległe opłaty za rok 2021 należy wpłacać na ogólny nr rachunku bankowego Gminy Hyżne: 17 9158 1011 2002 2000 0013 0001.

Bieżące opłaty za rok 2022 należy wpłacać na NOWE indywidualne rachunki bankowe, które mieszkańcy otrzymali wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty.