GMINNA RADA SENIORÓW - WYBRANA !


GMINNA RADA SENIORÓW – WYBRANA!

 

To historyczny i bardzo szczególny moment, Gmina Hyżne doczekała się pierwszej Gminnej Rady Seniorów!

 

Rada Seniorów składa się z 15 członków, którzy ukończyli 60 rok życia, wybranych w głosowaniu tajnym przez Kolegium Wyborcze powołane przez Wójta Gminy Hyżne, zgodnie ze statutem uchwalonym Uchwałą Nr XVII/123/20 Rady Gminy Hyżne w dniu 14 lutego 2020 roku.

 

I Kadencja Gminnej Rady Seniorów powołana została na lata 2021-2023.

 

W skład I kadencji Gminnej Rady Seniorów wchodzą:

 • Zofia Bator,
 • Małgorzata Bazan,
 • Maria Bukała,
 • Józefa Chrząstek,
 • Ludmiła Dykiel,
 • Zbigniew Dykiel,
 • Helena Dziura,
 • Jan Aleksander Gerula,
 • Ludmiła Kawalec,
 • Krystyna Majchrowska-Gerula,
 • Maria Paściak,
 • Józef Sochacki,
 • Danuta Staniszewska,
 • Wanda Trzyna,
 • Barbara Wierzbicka.

 

20 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Seniorów. Zgodnie ze statutem posiedzenie Rady otworzył i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady Gminy Hyżne Pan Bogusław Kotarba.

 

Wójt Gminy Hyżne Pan Bartłomiej Kuchta wręczył radnym listy gratulacyjne oraz złożył kwiaty na ręce nowo wybranej Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów Pani Krystynie Majchrowskiej-Gerula, Zastępcy Przewodniczącej Pani Marii Paściak oraz Sekretarz Gminnej Rady Seniorów Pani Małgorzacie Bazan.

 

Gminna Rada Seniorów od tego momentu będzie stanowić bardzo ważny głos doradczy i opiniodawczy we wszystkich sprawach dotyczących seniorów w naszej gminie. Liczymy, że współpraca będzie układać się bardzo dobrze!