Wójt Gminy Hyżne w załączeniu przedstawia pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie