INFORMACJA WÓJTA GMINY HYŻNE


                     Hyżne, 24.11.2021 r.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY HYŻNE W SPRAWIE KONSULTACJI DO PLANOWANYCH AKTUALIZACJI STAŁYCH PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA CZĘŚCI DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY HYŻNE – ETAP I.

 

        Wójt Gminy Hyżne jako Zarządca dróg gminnych i wewnętrznych informuje o możliwości zgłaszania wniosków i uwag do dotychczasowych rozwiązań organizacji ruchu drogach: Brzezówka – Borówki; Hyżne – Brzezówka – Borek Stary; Hyżne – Nowa Wieś; Brzezówka – Hyżne – Dylągówka; Łącznik do szkoły w Hyżnem; Droga na Małkówkę; Szklary – Kopanina; Szklary – Potok; Droga wewnętrzna dz. 1735 Szklary oraz Grzegorzówka – Zadział w celu poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienia ruchu drogowego i pieszego.

        Planowana jest aktualizacja i częściowa zmiana organizacji ruchu na w/w drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Brzezówka, Hyżne, Nieborów, Grzegorzówka oraz Szklary w roku obecnym, w latach kolejnych aktualizacje i reorganizacje planowane są systematycznie dla pozostałych dróg, których Zarządcą jest Wójt Gminy Hyżne.

        Celem prowadzonych konsultacji jest umożliwienie zainteresowanym Mieszkańcom i Użytkownikom złożenia wniosków i propozycji, które mogą okazać się niezbędne w ramach prowadzonych prac np. ograniczenia prędkości, zakazy postoju, instalacji urządzeń bezpieczeństwa np. progów zwalniających, itp.

        Wnioski i uwagi można składać pisemnie w Urzędzie Gminy w Hyżnem do dnia 30.11.2021 r. W ramach prowadzonych prac komisja rozpatrzy zasadność złożonych propozycji, w przypadku akceptacji oraz dopuszczalności obowiązujących przepisów wprowadzi do opracowanych projektów.

        Wniosek w formie elektronicznej dostępny jest w linku pod niniejszym ogłoszeniem oraz w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Hyżnem oraz pokoju nr 9 na II piętrze.