Regulamin Serwisu Informacyjnego Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni''


Regulamin Serwisu Informacyjnego Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni''

W załączeniu umieszczamy uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Serwisu Informacyjnego Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni''

Ponadto umieszczamy oświadczenie o rezygnacji oraz pisemny formularz rejestracyjny.