Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim


Gmina Hyżne w roku obecnym wzięła udział w zadaniu pn.: „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” zorganizowanym po raz siódmy przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

W ramach zadania w dniu 26.10.2021 r. odebraliśmy 50 szt. sadzonek drzew i krzewów miododajnych takich jak: lipa, klon, robinia akacjowa, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek, tawuła szara. Wszystkie te rośliny zostały posadzone na działce wokół budynku „Stara Mleczarnia” w Hyżnem jako uzupełnienie wcześniejszych nasadzeń.

Więcej szczegółowych informacji o kampanii w poniższym załączniku.