SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ LEŚNĄ


 

Za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada właściwe KOŁO ŁOWIECKIE. Na terenach pozostałych odpowiada ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Co należy zrobić kiedy zauważymy szkodę?

  1. Zlokalizować działkę biorąc pod uwagę miejsce jej położenia na obszarze koła łowieckiego właściwego do wypłaty odszkodowania, lub upewnić się, czy za wypłatę odszkodowania odpowiada Zarząd Województwa Podkarpackiego.
  2. Oszacować szkodę - określić rodzaj uprawy, powierzchnię całkowitą działki - w tym powierzchnię uszkodzoną.
  3. Zgłosić szkodę - w terminie  3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej https://www.hyzne.pl/14-bip/10465-lowiectwo.html#tresc

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. (17) 23 045 74