Formularz uwag - gminna komunikacja publiczna


W związku z uruchomieniem gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Hyżne, wykonywanej przez firmę AGMAR ul. Przemyska 29, 37-750 Dubiecko, informujemy, iż wszelkie uwagi odnośnie świadczonych przewozów, można zgłaszać na udostępnionym przez nas FORMULARZU.
Wzór formularza do własnego wydruku znajduje się w załączeniu, a gotowe druki dostępne są również w Urzędzie Gminy.

Po wypełnieniu, formularz ten należy przekazać do Urzędu Gminy Hyżne.