Ważna informacja dla rodziców uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Gen Władysława Sikorskiego w Hyżnem i Szkoły Podstawowej im PCK w Dylągówce


Ważna informacja

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Hyżnem informuje rodziców uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Gen Władysława Sikorskiego w Hyżnem i Szkoły Podstawowej im PCK w Dylągówce, że z dniem 19 października 2020 r następuje zmiana  organizacji dowożenia uczniów do szkół. Zmiana wynika z zapowiedzi w zakresie ograniczeń  w komunikacji ze względu na Covid-19. Szczegóły rozkładu jazdy na stronach internetowych szkół:

- www.sp.hyzne.net , Szkoła Podstawowa w Hyżnem, tel. 17.2295168

- www.spdylagowka.itl.pl , Szkoła Podstawowa w Dylągówce, tel. 17 2295479

Jan Kłosowski.