SPARTAKIADA PIŁKARSKA w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu 2020