Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. "Ostra góra challenge"