INFORMACJA O PRZYJMOWANIU WNIOSKÓW NA SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH