Posiedzenie komisji skarg


Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zawiadamia, że 1 lipca 2020 r. o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
  3. Sprawy różne.

                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                  Karol Piękoś