Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej


ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia, że 5 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
  3. Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Hyżne za 2019 rok.
  4. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium za 2019 rok.
  5. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

                                                                                      

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                              Jarosław Ziarno