Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie dot. odwołania OSP w Hyżnem od pisma Wójta Gminy Hyżne w sprawie konieczności zachowania środków bezpieczeństwa w związku z czynnym osuwiskiem


W dniu 8 maja br. otrzymaliśmy rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w którym stwierdzono, że niedopuszczalne jest odwołanie, jakie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hyżnem, Pan Marek Szczoczarz złożył od pisma Wójta Gminy Hyżne zalecającego podjęcie wszelkich możliwych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa w budynku remizy OSP w Hyżnem, w związku z czynnym osuwiskiem.