Informacja Gminy Hyżne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019