Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hyżne za rok 2019