Informacja o przesunięciu w czasie objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych


Odwołanie zbiórki 

Wójt Gminy Hyżne informuje mieszkańców o przesunięciu w czasie objazdowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które były zaplanowane na dzień 22 kwietnia 2020 r. w miejscowościach: Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka oraz na dzień 6 maja 2020 r. w miejscowościach: Hyżne, Brzezówka oraz w sołectwie Nieborów.

Nowe terminy zbiórek w/w odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że odpady wytworzone w gospodarstwach domowych przez mieszkańców naszej Gminy można bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Myśliwskiej 9 w Błażowej w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 18.00 ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt).