ZAWIADOMIENIE O TERMINIE SESJI


ZAWIADOMIENIE O TERMINIE SESJI

                                                                                 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne działając na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informuje, że XVIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się zdalnie 3 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00.

  

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                                                                      Bogusław Kotarba