Obwieszczenie w zwiazku z realizacją projektu pn. "Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000"