Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Hyżnem ograniczeń w wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów