Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego