Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem ogłasza nabór do wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z rozpoznaną w zaświadczeniu lekarskim jednostką chorobową: autyzm, w miejscowości Hyżne w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz w miejscowości Dylągówka w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 134, poz. 94) zmieniającym § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. ze zm.) osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą spełniać poniższe wymagania niezbędne do wykonywania zawodu, tj. obowiązane są posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. Jednocześnie osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oprócz kwalifikacji do wykonywania zawodu muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym;
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  • zakładzie rehabilitacji;
  • innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczacej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem osobiście lub telefonicznie – (17) 22-95-003.

 

Hyżne, 02.03.2020r.