Spotkania dla pracodawców


SPOTKANIA DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza pracodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się:
 

 • w Rzeszowie - 30.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 09:00
  w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie przy al. Batalionów
  Chłopskich 7, sala 19 (I piętro)

 

 • w Sokołowie Małopolskim - 3.02.2020 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00
  w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
  w Sokołowie Małopolskim przy ul. Lubelskiej 5

 

 • w Dynowie - 4.02.2020 r. (wtorek) o godzinie 09:00
  w budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2,
  I piętro, Sala Narad.


W trakcie spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Zasady oraz warunki przyznawania środków finansowych KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców:
  1. Priorytety KFS na 2020 r.;
  2. Zasady finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w 2020 r.;
  3. Wysokość dofinansowania i formy wsparcia;
  4. Wniosek o sfinansowanie kosztów kształcenia z KFS;
  5. Zawarcie i rozliczenie umowy.
 2. Formy wsparcia dla pracodawców w 2020 r.:
  1. staże;
  2. prace interwencyjne;
  3. dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;
  4. refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.