Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publicznego