Awaria wody!


W związku z awarią wody na terenie wsi Hyżne część mieszkańców ma ograniczony lub nie ma dostępu do wody z wodociągu. Problemy z dostępem do wody mają mieszkańcy wsi Hyżne:

-numery budynków 310-515 (rejon starej drogi)

-numery budynków 254-305 (rejon drogi wojewódzkiej)

Do mieszkańców bez wody dowieziona została woda w beczkowozie. Beczkowóz ustawiony został w sąsiedztwie budynków 372 i 365 w m. Hyżne, skąd można nabierać wodę do własnych kanistrów. Miejsce awarii nie zostało jeszcze zlokalizowane. Obecnie trwają czynność związane z zawężaniem obszaru poszukiwań i próbą dokładnej lokalizacji awarii. Niesprzyjające warunki pogodowe mają istotny wpływ na wydłużenie wszystkich czynności. W miarę możliwości będziemy przywracać dostawy wody do mieszkańców. Robimy wszystko co w naszej mocy aby awarię znaleźć i usunąć przed świętami. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Mieszkańców terenu całej Gminy prosimy o racjonalne korzystanie z wody pitnej.