Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 

XVI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 30 grudnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Hyżne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hyżne w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Hyżne a Gminą Chmielnik w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańca miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w  m. Dylągówka”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 8. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033.
 10. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 11. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 

               Bogusław Kotarba