Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. społeczno-gospodarczych


      Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 27 grudnia 2019 r.
o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji poszerzonej o przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. skarg wniosków i petycji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Wydanie ostatecznej opinii do projektu budżetu Gminy Hyżne na rok 2020.
  2. Sprawy różne.