SIEĆ BEZ TAJEMNIC - bezpłatne szkolenia komputerowe


 

Szanowni Państwo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe!

Zapisy już trwają!!!


Gmina Hyżne informuje, że realizuje mikroprojekt pn.: „Sieć bez tajemnic” w ramach projektu "W sieci bez barier", finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt jest dofinansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, wartość dofinansowania wynosi 147 746,00 zł.

Projekt skierowany jest dla mieszkańców Gminy Hyżne w wieku 25 lat i więcej, w tym 180 kobiet oraz 84 mężczyzn z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia komputerowe w następujących modułach tematycznych:

1) „Rodzic w Internecie”

2) „Działam w sieciach społecznościowych”

3) „Kultura w sieci”

Uczestnicy w trakcie szkoleń mają zapewniony poczęstunek. Ponadto otrzymają również materiały szkoleniowe. Przewidzianych jest 8 spotkań po 4 godziny dydaktyczne dla 22 grup 12 osobowych.

 

Szkolenia będą odbywały się w 3 lokalizacjach, przystosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, tj.:

1) Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

2) Szkoła Podstawowa w Szklarach

3) Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

 

W ramach działania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w ilości 20 sztuk komputerów przenośnych.

 

UWAGA!!!

Zakupiony sprzęt, zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Grzegorzówce oraz Szkole Podstawowej w Szklarach i po zakończeniu projektu będzie wykorzystany do celów edukacyjnych.


 

Trwa nabór uczestników !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

  • Koordynator projektu - Kinga Osypka, tel. 17 23 045 76
  • Koordynator projektu - Magdalena Rybka, tel. 17 23 045 63
  • Kontakt e-mail: szkolenia@hyzne.pl
  • www.wsiecibezbarier.pl

 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, pok.
nr 6 i nr 19.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne, lub w pok. nr 6 i nr 19.