INFORMACJA


Osoby, które mają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku szkolnym mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hyżnem w celu otrzymania kart Rodzina 3+ uprawniajacych do korzystania z ulg i zniżek na rok 2019. Informację dotyczaca partrnerów uczestniczących w programie Rodzina 3+ można uzyskać wchodząc na stronę Gminy Hyżne/Moja sprawa w Urzędzie/Pomoc Społeczna.

 

Ponadto rodzice, którzy na utrzymaniu mieli troje lub więcej dzieci mogą ubiegać się również
o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Wszelkie informacje na temat KDR można uzyskać korzystając ze strony www.rodzina.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hyżnem.

 __________________________ 

Katarzyna Rożek

Kierownik GOPS w Hyżnem