SIEĆ BEZ TAJEMNIC


 

Szanowni Państwo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe!

Gmina Hyżne, informuje, że w najbliższym czasie będzie realizować mikroprojekt, pn.: „Sieć bez tajemnic” w ramach projektu "W sieci bez barier", finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt jest dofinansowany w całości ze środków Unii Europejskiej, wartość dofinansowania wynosi 147 746,00 zł..

W ramach projektu zrealizujemy bezpłatne szkolenia komputerowe w następujących modułach tematycznych:

1) „Rodzic w Internecie”

2) „Działam w sieciach społecznościowych”

3) „Kultura w sieci”

Projekt skierowany jest dla mieszkańców Gminy Hyżne w wieku 25 lat i więcej, w tym 180 kobiet oraz 84 mężczyzn z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia będą odbywały się w 3 lokalizacjach, przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tj.:

1) Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

2) Szkoła Podstawowa w Szklarach

3) Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

W ramach działania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w ilości 20 sztuk komputerów przenośnych wyposażonych w oprogramowanie systemowe Windows 10 oraz pakiet biurowy MsOffice.

 

UWAGA!!!

Zakupiony sprzęt, zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Grzegorzówce oraz Szkole Podstawowej w Szklarach i po zakończeniu projektu będzie wykorzystany do celów edukacyjnych.


 

Nabór uczestników już od czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 


Więcej informacji udzielą:

  • Koordynator projektu Kinga Osypka, tel. 17 23 045 76
  • Koordynator projektu Magdalena Rybka, tel. 17 23 045 63