Spotkanie informacyjne dot. Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie"


Gminny Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców, stowarzyszenia, fundacje oraz grupy nieformalne z terenu gminy Hyżne na spotkanie informacyjne dot. Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem.

Spotkanie poprowadzi Fundacja Generator Inspiracji, która jako Ośrodek Działaj Lokalnie, już po raz siódmy koordynuje ten konkurs. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 6 000,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Nabór trwa do 25.06.2018 r.